arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstracts

Abstract deadline 13 november 2023

Aan een ieder wordt de gelegenheid geboden om een abstract in te dienen ten behoeve van een voordracht tijdens het wetenschappelijk programma of een posterpresentatie. Auteurs kunnen hun wetenschappelijke bijdrage(n) online indienen t/m 13 november 2023. De auteurs ontvangen na datum bericht of hun bijdrage is geaccepteerd als poster of als voordracht.

 • Wij verzoeken u vriendelijk uw abstract in te zenden via bovenstaande button. Schriftelijke inzendingen worden niet beoordeeld.
 • Bij acceptatie dient de auteurs zich in te schrijven als reguliere deelnemer (u bent dus niet vrijgesteld van inschrijfkosten).
 • Bij uw inzending kunt u aangeven naar welke presentatievorm uw voorkeur uitgaat. U kunt kiezen uit een poster of een mondelinge presentatie.
 • Abstract kunnen ingediend worden tot en met 13 november 2023.

Bij het inzenden van uw abstract vragen wij u rekening te houden met de onderstaande opmaak:

 • Titel (max. 25 woorden)
 • Auteurs
  • Voor- achternaam
  • Affiliaties
 • Abstract tekst (max. 300 woorden)
  • achtergrond
  • Methode
  • Resultaten
  • Conclusie
  • Literatuur
 • Afbeeldingen
  2 afbeeldingen als PNG, GIF of JPG file.

Mondelinge presentatie
Indien uw abstract inzending wordt geselecteerd voor een mondelinge presentatie, wordt deze ingedeeld in het wetenschappelijk programma. Meer informatie over deze voordracht ontvangt u na acceptatie.

Poster inzending
Indien uw abstract wordt geselecteerd voor een posterpresentatie, bieden wij u de gelegenheid om een poster te presenteren tijdens de posterpresentaties. Tevens is er ruimte om uw poster op te hangen op één van de posterborden in de prodentfabriek. Uitgebreide (praktische) informatie volgt na acceptatie.