arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de volgende verenigingen:

• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 5 punten
• Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)5 punten
• Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)5 punten
• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) 5 punten
• Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA) 4 punten
• Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) 5 punten
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 5 punten