arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Voor het 5e Multidisciplinair Immuno-Oncologie Symposium is accreditatie toegekend door de volgende verenigingen:

• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) – met 4 punten
• Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) – met 4 punten
• Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) – met 4 punten

Voor het 5e Multidisciplinair Immuno-Oncologie Symposium zal accreditatie worden aangevraagd bij de volgende verenigingen:

• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
• Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)
• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
• Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
• Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)