arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Voor het 4e Multidisciplinair Immuno-Oncologie Symposium zijn accreditatie-punten zijn toegekend door:

• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register – 4 punten
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) – 4 punten
• Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) – 4 punten
• Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) – 4 punten
• Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA) – 4 punten
• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) – 4 punten
• Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) – 4 punten
• Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) – 4 punten