arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Accreditatie wordt voor zowel de live bijeenkomst als ook voor de online versie op afstand aangevraagd bij de volgende verenigingen:

• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 5 punten
• Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
• Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
• Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)
• Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 4 punten