arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Datum en tijd
Donderdag 28 oktober 2021, van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Het symposium
Het 7e Multidisciplinair Immuno-Oncologie Symposium vindt online plaats.

Dit symposium is voor medisch oncologen, longartsen, hematologen, ziekenhuisapothekers, verpleegkundig specialisten en degenen die in opleiding zijn voor deze disciplines.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door: 

  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register – 4 punten
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) – 4 punten
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) – 4 punten
  • Ziekenhuisapothekers (ZA) – 4 punten